Što je to naivna umjetnost

U krug naivnog umjetničkog kruga ulaze većinom samonikli, samouki slikari i kipari bez ikakve formalne likovne naobrazbe. Pa čak je i simptomatično da većinu njih, uz rijetke izuzetke, prati gotovo niska opća i likovna naobrazba, što sasvim sigurno ne isključuje njihovu prirodnu inteligenciju i slikarsko nadahnuće. Čak štoviše. Mnogi od njih dokazali su da opća naobrazba, pa i ona likovna, nije uvjet za doseg u svjetski likovni vrh i postizanje vrsne umjetničke razine.

Neki naši likovni kritičari drže da te umjetnike krasi i druga važna zajednička crta poetičke singularnosti (jedinstvene osobitosti) s visokom razinom i vrsnoćom izvedbe. Najviše su cijenjeni upravo zbog svoje spontanosti, nevinosti, iskrenosti i prirodnosti što je publika i kritika itekako prepoznala.

Hrvatski naivni umjetnici – svjetski predvodnici u metjerstvu

Mnogi hrvatski umjetnici, i slikari i kipari, dokazali su i pokazali kako se postiže vrhunska zanatska razina. U metjerstvu, tj. zanatskom dosegu, hrvatskim naivnim umjetnicima gotovo da i nema ravnih u svijetu, a poglavito kada je riječ o slikanju na poleđini stakla. Naiva je pravac u umjetnosti poput ekspresionizma, dadaizma, nadrealizma, kubizma pa bi možda i taj segment trebalo nazvati – naivizam.

Adresa

Ul. Ivana Tkalčića 14, 10000, Zagreb

Radno vrijeme:

pon-pet: 10–20 ( pauza 15-16 h )
sub: 10 – 14 h
ned: zatvoreno

Telefon:

01 4813 730

e-mail

croatianaiveart@gmail.com

Naivna umjetnost

Izraz „naiva“ (franc. naïf) ili „naivna umjetnost“ ili „izvorna umjetnost“ ili „primitivna umjetnost“ obuhvaća one likovne stvaratelje, slikare i kipare, njihova djela iz raznih kultura i lokaliteta širom svijeta koji njeguju svoj osobni kreativni prepoznatljivi stil dječjeg, naivnog, infantilnog, neakademskog zanesenjaštva. Obilježava ih karikaturalno-disproporcionalna figuracija lišena bilo kakvog akademskog realizma, u izvedbi od arogantnog, agresivnog kolorita do vrhunskih majstorija profinjenog kolorističkog sklada na razini vrhunskog zanatstva. Često puta su njihova djela popraćena i jakom naracijom uz specifično tretiranje prostora.

Autsajderska umjetnost

Za razliku od naive koju specificira visoka razina umjetničkog zanatstva, autsajderska umjetnost obuhvaća kojekakve fantaste, autistična izražavanja, marginalne autore, nižu razinu zanatstva, ekscentrike i graditelje vizionarskih struktura.

Art brut

Sirova umjetnost (francuski art brut [a:ʀ bryt]), smjer u suvremenoj umjetnosti u Europi nakon 1945; okuplja umjetnike koji preuzimaju sredstva likovnoga izražavanja djece, osoba s mentalnim poteškoćama i primitivnih kultura. Djela sirove umjetnosti obilježuju izvornost, maštovitost, akademska nesputanost, spontanost i izravnost te arhetipski izraz, koji proizlazi iz kolektivne podsvijesti. Glavni su predstavnici tvorac naziva Jean Dubuffet, Slavko Kopač i dr.